Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART ma zaszczyt zaprosić  na:

 II ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

26 września 2023

10.00-15.00

Kielce, ul Krakowska 11

Organizatorami II Świętokrzyskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest:

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Edukacji Dorosłych;

- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Kielcach

- Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie;

- Fundacja RESTART.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego, w ramach zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

KOMITET NAUKOWY

PROF. DR HAB. N. MED. STANISŁAW GŁUSZEK – PRZEWODNICZĄCY

DR HAB. IRYNA ANDROSHCHUK, PROF. APS

DR HAB. AGATA CHABIOR, PROF. UJK

DR HAB. PAULINA FORMA, PROF. UJK

DR HAB. NORBERT G. PIKUŁA, PROF. UP

DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK – OSOSIŃSKA, PROF. UJK

DR HAB. AGNIESZKA SZPLIT, PROF. UJK

DR HAB. ILONA ŻEBER – DZIKOWSKA, PROF. UJK

KOMITET ORGANIZACYJNY:

DR RENATA MISZCZUK – PRZEWODNICZĄCA;

DR AGATA JOPKIEWICZ; DR ANDRZEJ KOBIAŁKA; DR MAŁGORZATA KRAWCZYK – BLICHARSKA; DR JUSTYNA MIKO-GIEDYK; DR KATARZYNA POTACZAŁA – PERZ; DR ANNA PRZYGODA

PROGRAM

10.00 - OTWARCIE KONGRESU – JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

10.10 – WYSTĄPIENIA GOŚCI

10.30 – DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK – OSOSIŃSKA PROF. UJK – KULISY POWSTANIA PIERWSZEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU NA ŚWIECIE

10.50 – DR HAB. AGATA CHABIOR PROF. UJK– RUCH TO ZDROWIE- O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W STAROŚCI SŁÓW KILKA

11.10 - DR AGATA JOPKIEWICZ – AKTYWNOŚĆ SENIORÓW W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

11.30 - DR RENATA MISZCZUK – DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH NA RZECZ SENIORÓW

11.50 – DR ANNA REZNER, WOJCIECH ZIĘBIŃSKI  - KLUCZ DO DŁUGOWIECZNOŚCI, CZYLI JAK W ZDROWIU DOŻYĆ SĘDZIWEGO WIEKU?

12.10-12.40   PRZERWA KAWOWA

12.40 - DR MAŁGORZATA KRAWCZYK-BLICHARSKA – DZIAŁNOŚĆ OTWARTEGO UNIWERSYTETU SENIORÓW UJK – PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK

13.00 - DR ANDRZEJ KOBIAŁKA – BEZPIECZNY, ŚWIADOMY I AKTYWNY SENIOR XXI WIEKU – „BANK DOBRYCH PRAKTYK”

13.20- DR HAB. IRYNA ANDROSHCHUK, PROF. APS - DZIAŁALNOŚĆ  UNIWERSYTETU III WIEKU W UKRAINIE

13.40 – 14.30 - PANEL DOBRYCH PRAKTYK – PROWADZĄCY DR RENATA MISZCZUK

PANELIŚCI:

ANNA PAŃTAK- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W JĘDRZEJOWIE

MARIA ZASADA- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁOPUSZNIE

WITOLD COMBER- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BODZENTYNIE

MATYLDA NIEWÓJT, KRYSTYNA BORYS- UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWCU SWIĘTOKRZYSKIM

DR JADWIGA KAMIŃSKA - UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAGOWIE

14.30 – DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONGRESU

Szanowni Państwo,

W dniu 30 maja 2023r. w Kaniowie w gminie Zagnańsk odbył się marsz Nordic Walking dla Seniorów.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 seniorów z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami wydarzenia Gmina Zagnańsk, GOPS w Zagnańsku, fundacja RESTART oraz Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.

Więcej informacji o przedmiotowej inicjatywie dowiecie się Państwo z relacji Radia Kielce.

https://radiokielce.pl/1056119/swietokrzyscy-seniorzy-maszerowali-z-kijkami-w-kaniowie/

 

Szanowni Państwo,

W dniu 26 maja 2023 roku odbyła się VI już edycja The Voice of Rap. Organizatorem wydarzenia była fundacja RESTART. Partnerzy wydarzenie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Zawichost, oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna. Tegoroczna edycja charakteryzowała się wysokim poziomem uczestników i cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży uczestniczącej w przedmiotowej inicjatywie. Ostatecznie udział wzięło 12 uczestników z 6 placówek szkolnictwa specjalnego.

Wydarzenie było realizowane w formie zadania publicznego dofinansowanego ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia

Szanowni Państwo,

 

W dniu 26 maja 2023 o godzinie 12.00 odbędzie się VI edycja „The Voice of Rap”  w Ośrodku Nauki i Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – Kielce ul. Śląska 11. Organizatorem konkursu jest Fundacja RESTART we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Zawichoście oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Skarżysku - Kamiennej.

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  do aktywności twórczej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków, prezentacja dorobku i promocja młodych twórców, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, jako alternatywnego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Uczestnicy będą prezentować swoje autorskie utwory, a ich tekst nie może zawierać wulgaryzmów- dzięki temu młodzi twórcy będą wyrażać emocje w sposób kulturalny, nie obraźliwy dla innych- wzbogacą swój język o nowe słownictwo i kulturę.  Ważnym elementem jest również połączenie teorii z praktyką, ponieważ w przeglądzie wezmą udział studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, kierunku pedagogika resocjalizacyjna, którzy w przyszłości będą pracować z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku 11-18 lat przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych typu Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

Do finału VI już edycji The Voice of Rap zakwalifikowało się 12 uczestników.

Wydarzenie VI edycja The Voice of Rap jest realizowane w formie zadania publicznego i zostało dofinansowana jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego.