Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART od 04.07.2022r. do 31.08.2022r. realizuje zadanie publiczne pt. „MY SIĘ NIE NUDZIMY - SPORTOWE WAKACJE” współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w ramach III Otwartego Konkursu Ofert z zakresu Kultury Fizycznej w 2022r., rodzaj zadania: Aktywne wakacje- efektywne wykorzystanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego w okresie wakacji, zwiększenie świadomości roli aktywności ruchowej i jej wpływu na zdrowie, zwiększenie dostępu do aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży, przybliżenie korzyści związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja
i poprawa kontaktów społecznych.

W ramach realizacji zadania publicznego w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie odbywają się zajęcia z:

- piłki nożnej

- akrobatyki

- nordic walking

Chętne osoby zapraszamy do zapisów pod nr tel. 889-898-709.