To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja Restart  realizuje projekt pn. „Edukacja – Rozwój – Praca”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja Restart  w partnerstwie z Gminą Oksa / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie realizuje projekt „Nie jesteś sam”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja Restart  realizuje  zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uczestniczących w projekcie ”Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej””.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja Restart  w partnerstwie z Gminą Ożarów realizuje projekt pn. „Senior na plus”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Fundacja Restart wraz z Gminą Małogoszcz/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Fundacja Restart wraz z Gminą Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie realizuje projekt pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w gminie Łopuszno”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

 

Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART, uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu "Nordic Walking Senior" którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt otrzymał ponadto Patronat Honorowy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego-Andrzeja Bętkowskiego. Partnerem wiodącym jest Biuro Programu Niepodległa. To ogólnopolski program upowszechniania prawidłowej techniki Nordic Walking dla Seniorów. Zajęcia będą prowadzone od czerwca do listopada br. w 200 miejscach, w 16 województwach Polski. W każdym miejscu zostanie przeprowadzonych 20 jednostek treningowych (każda jednostka trwa 90 minut), mających na celu naukę i doskonalenie prawidłowej techniki nordic walking. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Noridc Walking.

Fundacja Restart  w partnerstwie z Gminą Ożarów realizuje projekt pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Szanowni Państwo,

Fundacja Restart  na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych realizuje projekt pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe, gwarancją zatrudnienia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Gmina Raków realizuje projekt pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.