Szanowni Państwo,

Fundacja RESTART nawiązała współpracę z Gminą Raków, w ramach realizowanego przez Gminę  projektu pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach przedmiotowej inicjatywy powstaną 4 Kluby Seniora w miejscowościach: Raków, Bardo, Ociesęki, Szumsko.

Gmina Raków to gmina wiejska w południowej części powiatu kieleckiego (województwo świętokrzyskie). W skład gminy wchodzi 28 wsi sołeckich, w tym siedziba gminy Raków. 

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 195 km² (19552 ha) - z czego 42% to użytki rolne, a 54% stanowią lasy. Gmina Raków od północnego wschodu graniczy z gminą Łagów, od północnego zachodu z gminą Daleszyce, od zachodu z gminą Pierzchnica, od południa i południowego wschodu z gminami: Szydłów, Staszów i Bogoria w powiecie staszowskim oraz gminą Iwaniska w powiecie opatowskim. Obszar gminy wchodzi w skład dwóch mezoregionów - Pogórza Szydłowskiego i Gór Świętokrzyskich. Przez centralną część gminy przepływa rzeka Czarna Staszowska.

Na terenie gminy dominują małe gospodarstwa rolne o wielokierunkowej produkcji, w których przeważa produkcja roślinna - zboża, ziemniaki i truskawki. Produkcja jest prowadzona metodami tradycyjnymi, w gospodarstwach charakteryzujących się dużą elastycznością produkcji w zależności od potrzeb rynku.

Główne kierunki rozwoju to przetwórstwo rolno-spożywcze i turystyka, nastawione na wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych. Atuty gminy to: dobry stan środowiska naturalnego, urokliwe miejsca idealne do lokalizacji ośrodków wypoczynkowo-konferencyjnych, terapeutycznych, domów spokojnej starości.